اثر ونوس سیفی

آموزش آبرنگ بصورت مجازی از مبتدی تا پیشرفته و رفع اشکال توسط استاد ونوس سیفی

نمونه کارهای اجرا شده

۵ بازديد
 این آثار در این دوره آموزشی نیست


اثر نمایشگاه انفرادی                      
اثر نمایشگاه انفرادی            اثر نمایشگاه انفرادی